udc

INFORMACIÓN FACULTADE

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS (PAS)

O PAS da Facultade componse de tres persoas. Delas, unha realizan as tarefas de administración e as outras dúas as labores propias da conserxaría.

 

Na Secretaría de Decanato: María Vanesa Lourés Amor - Extensión telefónica: 3577

 

Na Conserxería:

 

Conserxe: D. Domingo Abelleira Bouza
Auxiliar de servizos: D. Manuel López Rodríguez
Auxiliar de servizos: D. María José Paz Fernández
  Extensión telefónica: 3566 / 3568

 

Todos eles realizan o seu traballo en turno de mañá, agás un auxiliar de servizos que ten turno de tarde.

pas