udc

INFORMACIÓN FACULTADE

CURSOS, XORNADAS E CONFERENCIAS

A UDC conta cun completo plano de formación a través de CUFIE (Centro Universitario de formación e innovación educativa):

 

http://www.udc.gal/cufie/UFA/PAA/ e tamén a AFI( Aula de Formación Informática). http://www.udc.es/afi/


A nosa Facultade vén realizando diversos cursos, xornadas e seminarios (con créditos de libre elección) con carácter xeral ao longo destes últimos anos dos cales lles adiantamos información con carácter xeral, aínda que esta programación pode variar, polo que deberedes consultarnos a nós ou a través das seguintes páxinas da udc:

 

http://www.udc.gal/occ/cursos_congresos_simposios/

http://www.udc.es/sape

 

-XORNADAS GALEGAS SOBRE CONDICIÓNS DE TRABALLO E SAÚDE.

 

Organizadas pola Facultade en colaboración coa Asociación de Graduados Sociais de Ferrol, con carácter bienal.
Das xornadas faise unha publicación de todos os relatorios, editados pola Fundación Caixa Galicia.


 

- XORNADAS TÉCNICAS SOBRE O TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS E O ADR

 

Organizadas por Forgamer, S.L. , empresa dedicada a la formación en el ámbito de transportes. Realízanse no mes de xuño.

 

- AS VARIACIONS FISCAIS.

 

De carácter anual, realizadas no mes de maio por subinspectores de Hacienda.
Organizadas pola Facultade en colaboración coa Asociación de Graduados sociais de Ferrol

 

- XORNADAS SOBRE CUESTIÓNS XURÍDICO LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACTUALIDADE

 

Estas xornadas sobre “Xuventude e mercado de traballo” son froito da colaboración entre o Consello Galego de Relacións Laborais e a Facultade de Ciencias do Traballo, cumpríndose coa función legal do Consello de fomento do debate social sobre cuestións de actualidade e da Escola de Relacións laborais de ofertar unha formación complementaria de aspectos de interese.

 

A xornada diríxese aos/as axentes sociais galegos/as, así como aos/as alumnos e alumnas da Universidade da Coruña (Campus de Ferrol) e a profesionais vencellados/as coa materia a debate.

 

Xornadas 2007
Xornadas 2008
Xornadas 2009
Xornadas 2010
Xornadas 2011
Xornadas 2012
Xornadas 2013
Xornadas 2014
Xornadas 2015
Xornadas 2016
Xornadas 2017

 

- CURSO SOBRE AS MODIFICACIÓNS DO PLAN XERAL CONTABLE. ASPECTOS PRÁCTICOS.

 

De nova inclusión, Organizadas pola Facultade en colaboración coa Asociación de Graduados sociais de Ferrol

 

- V CURSO DE VERÁN SOBRE XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADEOrganizadas pola Facultade en colaboración coa Oficina de Igualdade de Xénero da UDC.

 

- XORNADAS TÉCNICAS DE RELAXACIÓN, MEDITACIÓN E HABILIDADES SOCIAISOrganizadas polo Centro en colaboración con la Asociación de Graduados Sociles de Ferrol.- XORNADAS SOBRE ACOSO MORAL NO TRABALLOOrganizadas polo Centro en colaboración có ISSGA e AGACAMT.

 

- CURSO PROCEDIMIENTO CONCURSAL

 

- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

 

- JORNADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL TRÁMITE ELECTRÓNICO DE SOLICITUDES DE PRESTACIÓN ANTE EL INSS

 

- JORNADAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR

 

- XORNADA COACHING

 

- JORNADAS IBEROAMERICANAS RRHH y RSC

 

- II XORNADAS DE IGUALDADE

 

- III XORNADAS DE IGUALDADE "Muller e Ciencia"

 

- IV XORNADAS DE IGUALDADE

 

- V XORNADAS DE IGUALDADE

 

- VI XORNADAS DE IGUALDADE

 

- XORNADA UNIREDE FERROL

 

- JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

 

- SEMANA DO COOPERATIVISMO

 

- I XORNADAS DE EMERXENCIAS E AUTOPROTECCIÓN DO CONCELLO DE NARÓN "A PREVENCIÓN E CONTROL DE EMERXENCIAS: OS PLANS DE AUTOPROTECCIÓN

 

- JORNADA MC MUTUAL INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

 

- JORNADA FREMAP SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS

 

- IV JORNADAS IBEROAMERICANAS RRHH Y RSC 2015

 

- EL TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CONTINGENCIA PROFESIONAL

 

- NUEVO SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA CRET@

 

- JORNADA INFORMATIVA EL REGIMEN JURIDICO DE LAS MUTUAS

 

- CICLO JORNADAS SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

 

- XORNADA "OS RISCOS PSICOSOCIAIS DO TRABALLO AUTÓNOMO. ESTRÉS LABORAL E SAUDE

 

- SEMINARIO "FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA"

 

- SEMINARIO "PREPÁRATE PARA ENFRONTARTE AOS PROCESOS DE SELECCIÓN DAS EMPRESAS"

 

- IMPORTANCIA DO DESFIBRILADOR

 

- XORNADA EMERXENCIAS

 

- JORNADAS JURISPRUDENCIA

 

- XORNADAS SOBRE CUESTIÓNS XURÍDICO LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACTUALIDADE


cursosxornadas